MO5.V2: SAR Imaging Techniques: Methods and Imaging Modes II
Mon, 18 Jul, 19:50 - 21:20 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 13:50 - 15:20 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 11:50 - 13:20 UTC
Mon, 18 Jul, 07:50 - 09:20 Eastern Time (UTC -4)
Location: Virtual Room 2
Session Type: Oral Virtual
Session Co-Chairs: Ferdinando Nunziata, Università degli Studi di Napoli Parthenope and Andrea Buono, Università degli Studi di Napoli Parthenope
Session Manager: Nik Zainun Nik Mood
Track: Data Analysis Methods (Optical, Multispectral,Hyperspectral, SAR)
Mon, 18 Jul, 19:50 - 20:05 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 13:50 - 14:05 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 11:50 - 12:05 UTC
Mon, 18 Jul, 07:50 - 08:05 Eastern Time (UTC -4)

MO5.V2.1: Non-Line-of-Sight Imaging of Hidden Moving Target using Millimeter-wave Inverse Synthetic Aperture Radar

Yanbo Wen, Shunjun Wei, Jinshan Wei, Jiadian Liang, Xiaoling Zhang, Jun Shi, School of Information and Communication Engineering, China
Mon, 18 Jul, 20:05 - 20:20 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 14:05 - 14:20 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 12:05 - 12:20 UTC
Mon, 18 Jul, 08:05 - 08:20 Eastern Time (UTC -4)

MO5.V2.2: GEO SPACEBORNE-AIRBORNE BISTATIC SAR CLUTTER SUPRESSION USING IMPROVED DPCA METHOD

Xianliang Pu, Hongyang An, Zhichao Sun, Junjie Wu, Zhongyu Li, Jianyu Yang, University of Electronic Science and Technology of China, China
Mon, 18 Jul, 20:20 - 20:35 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 14:20 - 14:35 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 12:20 - 12:35 UTC
Mon, 18 Jul, 08:20 - 08:35 Eastern Time (UTC -4)

MO5.V2.3: A NOVEL PHASE CODING DESIGN FOR MIMO SAR BASED ON GOLAY COMPLEMENTARY SEQUENCES

Qian Zhang, Yun Zhang, Xin Qi, Hongbo Li, Harbin Institute of Technology, China
Mon, 18 Jul, 20:35 - 20:50 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 14:35 - 14:50 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 12:35 - 12:50 UTC
Mon, 18 Jul, 08:35 - 08:50 Eastern Time (UTC -4)

MO5.V2.4: MULTISTATIC SAR TOPOLOGY DESIGN METHOD BASED ON WAVENUMBER SPECTRUM RANGE EXTENSION

Chenyang Mi, Yulin Huang, Xiaochun Cai, Fanyun Xu, Deqing Mao, Yin Zhang, Jianyu Yang, University of Electronic Science and Technology of China, China
Mon, 18 Jul, 20:50 - 21:05 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 14:50 - 15:05 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 12:50 - 13:05 UTC
Mon, 18 Jul, 08:50 - 09:05 Eastern Time (UTC -4)

MO5.V2.5: MODIFIED NCS ALGORITHM FOR HIGH-RESOLUTION SPACEBORNE SPOTLIGHT SAR IMAGING

Xueping Li, Yunxia Wang, Shunsheng Zhang, University of Electronic Science and Technology of China, China
Mon, 18 Jul, 21:05 - 21:20 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 15:05 - 15:20 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 13:05 - 13:20 UTC
Mon, 18 Jul, 09:05 - 09:20 Eastern Time (UTC -4)

MO5.V2.6: A Novel Signal Restoration Method For Staggered-SAR System

He Huang, Shanghai Jiao Tong University, China; Xin Lin, Yanyang Liu, Peili Xi, Shanghai Institute of Satellite Engineering, China; Penghui Huang, Xingzhao Liu, Shanghai JiaoTong University, China; Huaitao Fan, Chinese Academy of Sciences, China; Guozhong Chen, cgz1995511@163.com, China